SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

MISSIÓ – VISIÓ – VALORS

La Missió de SQG és acompanyar amb energia als nostres clients en la seva activitat, facilitant el seu progrés i creixement, mitjançant la prestació d’un servei basat en l’excel·lència, amb el qual aconseguir la seva satisfacció en el terreny de l’assessorament jurídic, laboral, tributari i de gestió empresarial, així com fomentar el desenvolupament de les competències personals i professionals dels membres de la nostra organització.

La cultura corporativa de SQG es basa en l’honestedat, l’ètica professional, la integritat, la cooperació, la confiança i la confidencialitat.  El treball en equip, l’aprenentatge intel·ligent i la passió per la millora contínua és la base del compromís de tot el personal amb una tasca enfocada a satisfer els nostres clients.

Creiem en les persones que tenen el coratge de crear, desenvolupar i sostenir un projecte personal, empresarial o professional, i per a ells treballem en la prestació d’un servei que els aporti més valor amb menys esforç, que els ofereixi seguretat i que estigui basat en l’ètica de la dinàmica del guanyar / guanyar.

PRESENTACIO CORPORATIVA
T’EXPLIQUEM

(CIRCULARS, NOVETATS, INFORMACIÓ I OPINIÓ)

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETÍ