SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
Av. Diagonal, 392  4º2ª  08037  BARCELONA  Tel. 93 467 41 29  Fax 93 476 51 32
40 Anys al seu servei

MISSIÓ – VISIÓ – VALORS

La Missió de SQG és acompanyar amb energia als nostres clients en la seva activitat, facilitant el seu progrés i creixement, mitjançant la prestació d’un servei basat en l’excel·lència, amb el qual aconseguir la seva satisfacció en el terreny de l’assessorament jurídic, laboral, tributari i de gestió empresarial, així com fomentar el desenvolupament de les competències personals i professionals dels membres de la nostra organització.

La cultura corporativa de SQG es basa en l’honestedat, l’ètica professional, la integritat, la cooperació, la confiança i la confidencialitat.  El treball en equip, l’aprenentatge intel·ligent i la passió per la millora contínua és la base del compromís de tot el personal amb una tasca enfocada a satisfer els nostres clients.

Creiem en les persones que tenen el coratge de crear, desenvolupar i sostenir un projecte personal, empresarial o professional, i per a ells treballem en la prestació d’un servei que els aporti més valor amb menys esforç, que els ofereixi seguretat i que estigui basat en l’ètica de la dinàmica del guanyar / guanyar.

PRESENTACIO CORPORATIVA
T’EXPLIQUEM

(CIRCULARS, NOVETATS, INFORMACIÓ I OPINIÓ)

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETÍ