SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número:


BOLETIN NOVIEMBRE

Si té un grup de societats… Li interessa el règim especial de consolidació fiscal en l’impost sobre societats?

Les empreses estan obligades a formar als seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals

La seva empresa compleix amb la normativa sobre protecció de dades?

Recordatori abril 2016: declaració d’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

 

Butlletí 11.03.16 MCPS