SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número:


BOLETIN NOVIEMBRE

Compte… Sap que ja ha arribat el Pla de control tributari 2016? L’ajudem a analitzar la seva empresa per evitar riscos d’inspecció/comprovació i sancions

Última hora per a empresaris i treballadors: el Tribunal Suprem abarateix l’acomiadament

Legalització de llibres comptables abans que acabi el mes d’abril: només en format electrònic i per via telemàtica

MCPS. BUTLLETI 18.03.2016