SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius

En aquest número Canvis en la tributació de la transmissió de drets de subscripció a partir del 2017 Coneix els límits del treball nocturn? Compte amb els crèdits “revolving” o rotatius vinculats a la utilització de targetes de crèdit!...

Assessoria Comptable i financera

Registrar amb rigor i controlar adequadament la informació economicofinancera de l'empresa és el requisit indispensable per obtenir un diagnòstic fiable, rellevant i oportú, que li serveixi com a eina en la presa de decisions. Assessoria permanent i g...

Assessoria Fiscal

L'assessorament de professionals qualificats i experts garanteix la realització d'un treball de qualitat, assegurant la defensa dels seus interessos i el compliment de les normes tributàries Assessoria permanent i gestió d'impostos Alta d'...

Assessoria Laboral

L'equip de l'àrea laboral està format per professionals especialistes amb un coneixement ampli i permanentment actualitzat de la normativa que regula l'àmbit laboral de l'empresa. Podrà compartir informació, minimitzar riscos, planificar i prendre deci...

Auditoria i Concursal

El treball de l'auditor verifica la veracitat de la informació comptable i financera de l'empresa, avalua riscos i responsabilitats, ofereix recomanacions, certifica el rigor dels procediments interns i dóna valor a la informació davant de tercers. ...

Avis Legal

El present és un avís legal d'obligada visualització que regula les condicions d'ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d'aquest lloc web.   Li preguem que el llegeixi atentament ja que el fet d'accedir-hi implica que vostè. Ha llegit i acc...

Cancelació de la subscripció

La seva sol·licitud per donar-se de baixa ha estat processada correctament Gràcies

Concursal

Crisis empresariales y situaciones de insolvencia Reestructuración de empresas Estudio y planificación de medidas previas al concurso de acreedores Acuerdos de reorganización de deuda Expedientes de mediación y negociación con acreedores P...

Confirmació de la subscripció

La seva sol·licitud per donar-se d'alta ha estat tramitada correctament Gràcies

Consultoria

La planificació suposa el 80% de l'èxit. El diagnòstic ha de ser part essencial de la planificació. Entre l'estímul, el senyal d'alarma, i la resposta, la decisió, convé acompanyar de professionals que tinguin la maduresa i el coratge d'ensenyar el map...

Contacte

SQG VILADECANS Pi i Margall 2 1º 08040 Viladecans - Barcelona Tel. 93 637 88 07 Fax. 93 647 20 14 Email: sqg@sqg.es     Formulari de Contacte

Dret civil, penal i administratiu

Assessorament, defensa i representació legal en tot tipus de procediments judicials contenciosos Dret civil Contractes privats de compra - venda, arrendament, cessió, traspàs de negocis, acords privats, préstecs, contractes d'arres… Reclamacions de qu...

Dret Fiscal

Assistència i defensa jurídica en processos contenciosos i judicials que es suscitin en la jurisdicció fiscal Inspeccions Tributàries Recursos davant els Tribunals Econòmic Administratius Regional i Central Defensa jurídica per delicte fisca...

Dret Laboral

Assistència i defensa jurídica en processos contenciosos i judicials que se suscitin davant la jurisdicció laboral: Jutjats del Social, Tribunal Superior de Justícia, Tribunal Suprem Acomiadaments contenciosos Reclamacions CMAC Inspeccions de ...

Dret Mercantil

Assessoria i defensa legal en operacions mercantils Estudi i elaboració d'informes de planificació Mercantil Constitució de Societats Redacció d'acords estatutaris i acords parasocials Expedients de fusió i escissió de societats C...

Inici

MISSIÓ - VISIÓ - VALORS La Missió de SQG és acompanyar amb energia als nostres clients en la seva activitat, facilitant el seu progrés i creixement, mitjançant la prestació d'un servei basat en l'excel·lència, amb el qual aconseguir la seva sat...

Política de Cookies

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, de...