SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

Assessoria i defensa legal en operacions mercantils

  • Estudi i elaboració d’informes de planificació Mercantil
  • Constitució de Societats
  • Redacció d’acords estatutaris i acords parasocials
  • Expedients de fusió i escissió de societats
  • Compra – venda d’empreses i participacions / accions
  • Dissolució i liquidació de societats
  • Protocols familiars
  • Mediació en conflictes civils i mercantils
  • Procediments judicials mercantils