SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

Assistència i defensa jurídica en processos contenciosos i judicials que es suscitin en la jurisdicció fiscal

  • Inspeccions Tributàries
  • Recursos davant els Tribunals Econòmic Administratius Regional i Central
  • Defensa jurídica per delicte fiscal