SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

La planificació suposa el 80% de l’èxit. El diagnòstic ha de ser part essencial de la planificació. Entre l’estímul, el senyal d’alarma, i la resposta, la decisió, convé acompanyar de professionals que tinguin la maduresa i el coratge d’ensenyar el mapa correcte, les rutes alternatives, i les conseqüències de cada itinerari.

  • Consultoria organitzacional
  • Consultoria de recursos humans
  • Consultoria financera
  • Consultoria estratègica de vendes
  • Consultoria de producció i processos productius