SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

General

Viladecans, Barcelona, Desembre de 2014

És aquesta una època en la qual les tecnologies de l´informació i la comunicació han passat a formar part de la nostra quotidianitat, i s’han convertit en companyes imprescindibles de la nostra activitat personal, professional i empresarial.

Des de SQG hem volgut transformar la nostra presència a la Xarxa i compartir i fer visible la nostra essència i la nostra passió per exercir la nostra professió amb independència i amb rigor.

Ens fem visibles compartint la nostra Missió, i ensenyant el nostre millor vestit i la nostra més potent eina: els nostres valors.

És per això que aquesta pàgina està construïda entorn d’aquests dos conceptes fonamentals: la Missió, que mostra la nostra raó de ser, allò que pretenem amb les nostres accions quotidianes, i els Valors, que ens regeixen, ens proporcionen guia i centren els criteris de decisió. Com nosaltres defensem, sense valors no es pot generar valor. Sigue leyendo

PRESENTACIO CORPORATIVA
T’EXPLIQUEM

(CIRCULARS, NOVETATS, INFORMACIÓ I OPINIÓ)

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETÍ