SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

El treball de l’auditor verifica la veracitat de la informació comptable i financera de l’empresa, avalua riscos i responsabilitats, ofereix recomanacions, certifica el rigor dels procediments interns i dóna valor a la informació davant de tercers.

 • Auditoria
  • Auditoria obligatòria i voluntària de comptes anuals
  • Auditoria interna
  • Informes oficials per augments i reduccions de capital
  • Informes i dictàmens oficials
  • Valoració d’empreses
  • Forensic. Auditoria forense economicofinancera
   • Confecció i ratificació en seu judicial d’informes pericials
   • Anàlisi i valoració de danys en conflictes
 • Concursal
  • Crisis empresarials i situacions d’insolvència
  • Reestructuració d’empreses
  • Estudi i planificació de mesures prèvies al concurs de creditors
  • Acords de reorganització de deute
  • Expedients de mediació i negociació amb creditors
  • Pre-concursos i mediació concursal
  • Declaració de concurs de creditors
  • Assessorament i defensa durant tot el procés concursal
  • Administradors Concursals en jutjats Mercantils