SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Un avanç del règim de mòduls (IRPF/IVA) per al 2017

Quan se suspèn el contracte de treball?

Els administradors encara han de mantenir el secret després de cessar en les seves funcions

Recordi que durant el mes de novembre pot optar pel règim de diferiment de l’IVA a la importació

18-11-16-butlleti