SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Adéu al “Llibre de visites” de la Inspecció de Treball!

Els avantatges per a autònoms de la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2016

Recordatori octubre 2016: declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de Renda i Societats

19-09-16-butlleti