SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Les societats o empreses que estan inactives estan obligades a presentar la declaració de l’impost sobre societats?

Fins al 30 d’abril pot modificar la base de cotització com a autònom i sol·licitar la devolució de cotitzacions si hi ha hagut pluriactivitat

Majories en les juntes generals de les societats limitades

 

240417 Boletín