SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número:


BOLETIN NOVIEMBRE

Novetat important per a la tributació dels socis professionals en l’IRPF

El dret dels treballadors a sol·licitar una bestreta de la nòmina

L’adquisició, alienació o aportació d’actius essencials és competència de la junta de socis

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

 

09.05.16 butlleti