SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE
Les empreses estan obligades a oferir un servei de menjador?
Es poden reclamar deutes a empreses dissoltes?
Compte enrere per a la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2016
Recordatori juliol 2017: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració de l’impost sobre societats
Ajudes i subvencions per a empreses i pimes
Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

 

020617 Butlletí