SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE
Atenció! Ja s’ha declarat inconstitucional la norma estatal que permet la tributació de les “plusvàlues municipals” en supòsits de pèrdua de valor dels terrenys

Nou criteri de la Inspecció de Treball referent al registre de la jornada de treball

Termini per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016

 

300517 Butlletí