SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Quan es declaren els endarreriments del treball en l’IRPF?

Com ha d’actuar l’empresari ocupador davant d’un accident de treball?

Sap que pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui a un altre país de la UE?

030517 Butlletí