SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Avançament de les novetats fiscals: Projecte de llei de pressupostos generals 2017

Quines retribucions i indemnitzacions garanteix el FOGASA?

Quines són les causes de dissolució d’una societat o d’una empresa?

 

20.04.17 Butlletí