SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Ja pot reclamar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) si ha transmès un inmoble amb pèrdues

Nova pròrroga de l’ajuda de 400/450 euros a aturats de llarga durada (pla PREPARA): fins al 15 d’agost 2017

Sap que pot recórrer la clàusula del venciment anticipat de les hipoteques per ser abusiva?

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

030317 Butlletí