SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques

S’aprova la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i de les bases màximes de cotització

Pot l’empresari sol·licitar el telèfon i l’adreça de correu electrònic particulars del treballador a l’efecte de la protecció de dades?

131216-butlleti