SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Si vostè ha comprat un habitatge sap que pot fraccionar el pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) si l’habitatge compleix uns requisits determinats?

Utilitzi el crèdit disponible en la seva empresa per formar als seus empleats

Nous canvis en la normativa SEPA que obliguen a les empreses a adaptar-se

251116-butlleti