SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número


BOLETIN NOVIEMBRE

Pròxima declaració de l’impost sobre societats 2015

Sap que si la seva empresa té 50 o més treballadors està obligada a contractar a un 2% de persones amb discapacitat?

Ara és el moment de prendre mesures amb el nou Reglament general de protecció de dades de la UE

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

10.06.16 BUTLLETI