SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número:


BOLETIN NOVIEMBRE

Com puc recuperar l’IVA suportat a l’estranger?

Sap quins drets i obligacions té com a pensionista?

Els préstecs a socis i bestretes exigeixen un acord concret de la junta general

 

03.06.16 BUTLLETI