SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

En aquest número:


BOLETIN NOVIEMBRE

Els autònoms compten amb un nou límit de 2.000 euros a l’IRPF establert per a les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació

És possible acomiadar a un treballador mentre es troba de baixa per IT de malaltia?

L’administrador de la societat està obligat a assistir a les juntes de socis

27.05.16 BUTLLETI